Faglig innhold for aktører innen bygg og anlegg

Som en betydelig leverandør av juridiske tjenester til bygg- og anleggssektoren har vi gjennom en årrekke opparbeidet oss kunnskap og kompetanse som vi ønsker å dele med lokale og regionale aktører gjennom Entreprenørskolen.

Vi gjennomfører jevnlige samlinger hvor vi belyser sentrale temaer knyttet til de norske standardene (NS) og bustadoppføringskontrakter.

TEMA:

Inngåelse av entrepriseavtaler – hva må være med i avtalen og hva er ansett avtalt?
Vi vil ta opp hva som er nødvendig å ta med i avtalen, hvilke dokumenter som utgjør avtalen og hvilken prioritet de har.

Foredragsholdere:

Lars Harald Rylandsholm og Charlotte Kirkeby Nordengen

Tid og sted:

Lillehammer: Torsdag 30. november kl 08:00 - 10:00
Eidsiva Arena, Loungen

Gjøvik: Fredag 1. desember, kl 08:00 - 10:00
GOBB Arena / Vind idrettspark

Enkel bevertning og gratis deltakelse

 

Meld deg på i påmeldingsskjemaet!