Faglig innhold for aktører innen bygg og anlegg

Som en betydelig leverandør av juridiske tjenester til bygg- og anleggssektoren har vi gjennom en årrekke opparbeidet oss kunnskap og kompetanse som vi ønsker å dele med lokale og regionale aktører gjennom Entreprenørskolen.

Vi gjennomfører jevnlige samlinger hvor vi belyser sentrale temaer knyttet til de norske standardene (NS) og bustadoppføringskontrakter.

Tema: "Plunder og heft"

Utfordringer for entreprenøren med krav på vederlagsjustering som følge av «plunder og heft» etter Høyesteretts dom av 26. juni 2019.

Foredragsholdere:

Jan Kjetil Brekken og Lars Harald Rylandsholm

Tid og sted:

Lillehammer: 10. oktober kl 08:00 - 10:00
Eidsiva Arena, Loungen

Gjøvik: 11. oktober kl 08:00 - 10:00
Fjellhallen, Lindbak-rommet

Enkel bevertning og gratis deltakelse