Faglig innhold for aktører innen bygg og anlegg

Som en betydelig leverandør av juridiske tjenester til bygg- og anleggssektoren har vi gjennom en årrekke opparbeidet oss kunnskap og kompetanse som vi ønsker å dele med lokale og regionale aktører gjennom Entreprenørskolen.

Vi gjennomfører jevnlige samlinger hvor vi belyser sentrale temaer knyttet til de norske standardene (NS) og bustadoppføringskontrakter.

TEMA: "VEDERLAGSJUSTERING"

Når har entreprenøren krav på vederlagsjustering og hvordan må han gå frem for å sikre kravet etter NS-kontraktene?

Foredragsholdere:

Nicolai L. Dolva og Lars Harald Rylandsholm

Tid og sted:

Lillehammer: torsdag 30. september, kl 08:00 - 10:00
Eidsiva Arena, Loungen

Gjøvik: fredag 1. oktober, kl 08:00 - 10:00
GOBB Arena

Enkel bevertning og gratis deltakelse

 

Meld deg på i påmeldingsskjemaet!