Faglig innhold for aktører innen bygg og anlegg

Som en betydelig leverandør av juridiske tjenester til bygg- og anleggssektoren har vi gjennom en årrekke opparbeidet oss kunnskap og kompetanse som vi ønsker å dele med lokale og regionale aktører gjennom Entreprenørskolen.

Vi gjennomfører jevnlige samlinger hvor vi belyser sentrale temaer knyttet til de norske standardene (NS) og bustadoppføringskontrakter.

Tema: "Sluttoppgjør - Utfordringer og fallgruver"

Vi skal gjennomgå innhold og krav til sluttoppgjør, eksempler på sluttoppgjør og konsekvenser der det er mangler ved sluttoppgjøret.

Foredragsholdere:

Richard Søfteland Jensen og Lars Harald Rylandsholm

Tid og sted:

Lillehammer: torsdag 23. januar kl 08:00 - 10:00
Eidsiva Arena, Loungen

Gjøvik: fredag 24. januar kl 08:00 - 10:00
Fjellhallen, Lindbak-rommet

Enkel bevertning og gratis deltakelse