Faglig innhold for aktører innen bygg og anlegg

Som en betydelig leverandør av juridiske tjenester til bygg- og anleggssektoren har vi gjennom en årrekke opparbeidet oss kunnskap og kompetanse som vi ønsker å dele med lokale og regionale aktører gjennom Entreprenørskolen.

Vi gjennomfører jevnlige samlinger hvor vi belyser sentrale temaer knyttet til de norske standardene (NS) og bustadoppføringskontrakter.

TEMA: "Fristforlengelse - forsering - dokumentasjon av krav"

Foredragsholdere:

Lars Harald Rylandsholm og Charlotte Kirkeby Nordengen

Tid og sted:

Lillehammer: Torsdag 23. mars kl 08:00 - 10:00
Eidsiva Arena, Loungen

Gjøvik: Fredag 24. mars, kl 08:00 - 10:00
GOBB Arena / Vind idrettspark

Enkel bevertning og gratis deltakelse

 

Meld deg på i påmeldingsskjemaet!